קדנציית תש”ף

פרוטוקול ישיבה יוני – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה יולי – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה אוגוסט – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה ספטמבר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה אוקטובר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה נובמבר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה דצמבר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה ינואר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה פברואר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה מרץ – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה אפריל – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה מאי – לצפייה בפרוטוקול