קדנציית תשפ”א

פרוטוקול ישיבה יוני – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה יולי – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה אוגוסט – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה ספטמבר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה אוקטובר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה נובמבר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה דצמבר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה ינואר – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה פברואר- לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה הסכם על התקנון – לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה אפריל- לצפייה בפרוטוקול
פרוטוקול ישיבה אוגוסט- לצפייה בפרוטוקול