מהי מועצת הסטודנטים?

אז מהי מועצת הסטודנטים ?

מועצת הסטודנטים והסטודנטיות אחראית על פיקוח וביקורת של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת אריאל. אישור בעלי התפקידים באגודה וכמובן, אישור תקציב האגודה לאחר שהוצג בפניהם וצריך להיות מאושר על ידי רוב בהצבעה המתקיימת בישיבות הראשונות לאחר הבחירות(במקרה שלנו- ישיבת מועצה הבאה- תפקידים אחריה תקציב).
מועצת הסטודנטים והסטודנטיות אחראית על איסוף מידע מהסטודנטים.ות על ידי והחלטה לגבי בעיות שעלו מצד הסטודנטים.ות.
על פי תקנון האגודה, על המועצה להתכנס פעם אחת בחודש על מנת לדון בנושאים שונים הקשורים לאגודה וכמובן לסטודנטים.ות ובנוסף, למצוא פתרון ראוי ויעיל כמה שיותר על מנת שישרת את האינטרס של הסטודנטים.ות והאוניברסיטה

חברי מועצת הסטודנטים ותפקידיהם :

מועצת הסטודנטים והסטודנטיות מונה כ22 חברי וחברות מועצה אשר בעלי ובעלות זכות הצבעה שהינם/ן סטודנטים.ות אשר נבחרו לייצג ברוב קולות את הפקולטות וחוגי הלימוד שבהם חברי המועצה לומדים. זאת על מנת לדאוג ולשמור על זכויותיהם.ן של הסטודנטים.ות אשר תחת הפקולטה שבה הם.ן לומדים.ות ואת הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים באוניברסיטת אריאל.
לכל חבר/ת מועצה יש זכות מלאה להביע את עמדתו/ה בעד או נגד לגבי דיונים והחלטות אשר מתקבלות במועצה ולהעלות נושאים שלדעתו חשובים.
המועצה מתנהלת באופן שקוף כלפי הסטודנטים והסטודנטיות ולכן, פועלת באופן פומבי כל שלכל סטודנט.ית ישנה האפשרות להגיע לישיבות המועצה ולהעלות את אשר נושאים לדיון, באמצעות תיאום מול מזכיר המועצה.
בכל ישיבת מועצה נוכח/ת מתמלל/ת אשר מתמלל/ת את פרוטוקול ישיבת המועצה וכל אשר נאמר בכינוס הישיבה החודשי על מנת לשמור על שקיפות מול הסטודנטים והסטודנטיות. כדי שיוכלו לעיין בפרוטוקול אשר מפורסם באתר האגודה.

תפקידים במועצה:

מזכיר מועצת הסטודנטים והסטודנטיות :

אחראי על הנושאים הבאים:
ניהול תקין של ישיבות המועצה.
התרעה לחברי המועצה על התנהלות לא תקינה והפעלת סנקציות בהתאם.
הפצת פרוטוקולים של ישיבות המועצה
החלטה על אילו נושאים יעלו לסדר היום ואיסוף נושאים שחברי המועצה / וועד מנהל / וועדת ביקורת / יו”ר האגודה או הסיו”ר / סטודנטים מן המניין רוצים להעלות בישיבת המועצה הקרובה.
העלאת נושאים חשובים להצבעה (סמויה / גלויה) כמו אישור תקציבים ודוחות כספיים ושינויים בתקנון האגודה.
מינוי של חברי מועצה חדשים במידה וחבר מועצה עזב/ה.
כינוס ישיבות חירום בנוסף לישיבות החודשיות (לדוגמה זמן קורונה).
מזכיר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות בקשר ישיר עם חברות וועדת ביקורת.
וועדת ביקורת –
אחראיים על בקרת התנהלות אגודת והסטודנטיות ובדיקה שהכל מתנהל על פי התקנון שאושר במועצה הסטודנטים.
ועד מנהל: התווית מדיניות, קביעת תכניות פעולה, פיקוח וביקורת דוחות כספיים.

מי הם חברי המועצה?

דניאל סלומון | יו”ר האגודה | הנדסה | yor@sua.co.il
דביר כהן | סיו”ר האגודה | הנדסה | s.yor@sua.co.il
נור אבו מוח | חבר מועצה | ארכיטקטורה | Noor.abu.mukh.9977@gmail.com
ירון ריכטר | חבר מועצה | הנדסאים | yaronrichter.ariel@gmail.com
אביאור אברהמי | חבר מועצה | הנדסה | avioravrahami@gmail.com
רפאל בגוונוב | חבר מועצה | הנדסה | Rrafaelb25@gmail.com
מתנאל לוי | חבר מועצה | הנדסה | matanellevi39@gmail.com
אביעד נסים | חבר מועצה | הנדסה | aviadmda@gmail.com
יאיר עמרם | חבר מועצה | הנדסה | Yairamram2@gmail.com
עדין דויטש | חבר מועצה | מדעי הבריאות | Adindeutsch@gmail.com
עידן נחמן | חברת מועצה | מדעי הבריאות | idannahman@gmail.com
רעות חדד | חברת מועצה | מדעי הטבע | reuthadad123@gmail.com
אלון קנד | חבר מועצה | תואר שני | alon.cand@gmail.com
רחל תמם | חברת מועצה | תואר שני | Rachel25r96@gmail.com
אליאור איזון | חבר מועצה | מדעי החברה והרוח | Izonelior@gmail.com
אוהד אייזנברג | חבר מועצה | מדעי החברה והרוח | ohad21111@gmail.com
סתיו כהן | חברת מועצה | מדעי החברה והרוח | Stavco94@gmail.com