חטיבת רווחה

החטיבה דואגת למעטפת רווחה ושירותים חברתיים והתנדבותיים בקמפוס ובעיר אריאל. היא אחראית לפעילות למען הקהילה בשיתוף הסטודנטים והסטודנטיות, לכלל החוויה הסטודנטיאלית ולרובד הבסיסי של התנאים הפיזיים כך שתתאפשר סביבת למידה נוחה ובטוחה.

בנוסף, חטיבת רווחה אמונה על תחום הדיור והמעונות בעיר אריאל ותחום מועדונים ותאים בקמפוס.