נק”ז למען הקהילה

נק”ז למען הקהילה
התנעת 2 נ”ז למעורבות חברתית שמבצע המוסד-
סטודנט המעוניין לפעול במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בהתנדבות חברתית וקהילתית התשע”ח יוכל מהיום לקבל הכרה בהיקף של 2 נ”ז אם יעמוד בתנאים הבאים:
• כל סטודנט מחויב ב-12 נקודות זכות לימודי מורשת.
• מכסת הפטורים המותרת מלימודי מורשת הינה 6 נקודות זכות.
• קורסי מדרשות חיצוניות נספרים כחלק מ-6 נקודות זכות פטור אלו.
סטודנטים שהתחילו לימודים אקדמיים:
• נקודות זכות עבור מעורבות חברתית ינוצלו מתוך מכסת נקודות זכות פטור ממורשת.
• סטודנט שעמד בלפחות 50 שעות התנדבות והמסגרת אישרה את התנדבותו.
• סטודנט שניצל עד תשע”ט את כל נקודות זכות מדרשות, יהיה זכאי לנצל זאת על חשבון נקודות זכות של כלל קורסי המורשת (מתוך 12 נקודות זכות).
הבהרה – סעיף זה נכון רק לשנת התש”ף.
• סטודנט שקיים לו פטור קודם (למשל: בני ישיבות / הנדסאים / קצונה בקבע / תואר וכדומה) יהיה זכאי לנצל את 2 נקודות זכות על חשבון כלל נקודות זכות בקורסי מורשת (מתוך 12 נקודות זכות).
• סטודנט יוכל לנצל 2 נקודות זכות בלבד עבור מילואים או מעורבות חברתית!
• נקודות זכות עבור מעורבות חברתית יינתנו רק מתוך מכסת נקודות זכות פטור ממורשת ובתנאים המפורטים.

לתשומת ליבך:
• סטודנט יוכל לדווח התנדבות עבורה לא קיבל תמורה נוספת או מלגה.
• סטודנט יוכל לדווח התנדבות רק במסגרת הקול קורא המאושר ועבור התוכנית שאושרה לו מראש (הרשמתכם/ן לפי זמני ההרשמה.
ניתן בנוסף לרשום את ארגונכם במהלך סמסטר הקיץ שיצאו ההנחיות המחודשות “קול קורא לארגונים…”).
• במקרה של דיווח בדיעבד על פטור מקורסי מורשת בגין בני ישיבות / הנדסאים / קצונה בקבע / תואר 1 וכדומה, ובמקביל בקשת פטור בגין מעורבות חברתית או מילואים, לא תתאפשר חריגה מהמכסה המותרת.
לתשומת לבך: מכסת הפטורים המותרת לסטודנט הינה 6 נקודות זכות.
קורסי המדרשות נחשבים לחלק מפטור זה.
תהליך ההרשמה- בזמנים המותרים (כרגע זה לא זמני ההרשמה):
• נרשמים לאחת המסגרות ב: מידע אישי> בקשות וערעורים> מעורבות חברתית> יש להכניס נושא ונימוק ולבחור במסגרת המבוקשת. להסבר ויזואלי- https://bit.ly/3bNfalF
• אם אינך עומד בתנאי הסף תדחה בקשתך.
• אם הנך עומד בתנאי הסף, בקשתך תעבור למסגרת המבוקשת.
• המסגרת תיצור קשר לקביעת ראיון או תהליך מיון שנקבע על ידה.
• החלטה בדבר קבלתך תעודכן במערכת תוך 14 יום – אישור או דחייה.
• במקרה שנדחתה בקשתך על ידי המסגרת תוכל להגיש בקשה נוספת.
• יש להגיש רק לארגונים שאושרו, אישורים לארגונים נוספים יהיו ע”ב זמני האוניברסיטה בעיקר בסמסטר קיץ- https://bit.ly/2X16i7G
חשוב!
• ההכרה ב-2 נקודות זכות על סמך מעורבות חברתית אינה פוטרת מתשלום על נקודות זכות אלו.
• על הסטודנט חלה החובה לסיים את שעות ההתנדבות עד סוף שנת הלימודים בה נקלט להתנדבות.
• על הסטודנט חלה החובה לעדכן בכל בעיה בזמן אמת. ולא ניתן יהיה לקבל אישור או הכרה מבלי להשלים את ההתנדבות במלואה לשביעות רצון המסגרת המפעילה.
• אי דיווח, זיוף או כל התנהגות שאינה הולמת תידון בוועדת משמעת.
• מסגרת סגורה – בחלק מהמסגרות תנאי מיון וקבלה ייחודיים. המחייבים פנייה לאוניברסיטה ובמקביל פנייה למסגרת המפעילה באופן ישיר ומעבר תהליך מיון. קבלה ואישור השתתפות מותנה בכך ובהתאמה לדרישות.
• לפירוט המסגרות- https://bit.ly/3aCDIgY