פרויקט מעורבות חברתית

אוניברסיטת אריאל פתחה את ההרשמה לשנת תשפ”א לפעילות במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בהתנדבות חברתית וקהילתית (התשע”ח)
מה זה אומר? שכל סטודנט וסטודנטית המעוניינים לפעול ולהתנדב בארגון מסוים מרשימת המסגרות ההתנדבותיות לרשימת הארגונים המלאה לחצו כאן.
יוכלו לקבל פטור בהיקף של 2 נקודות זכות מתוך כלל קורסי המורשת.
– היקף ההתנדבות: 50 שעות התנדבות (עד סוף שנת הלימודים בה הוגשה המועמדות)

אפשר להתנדב במסגרת אגודת הסטודנטים, התפקידים להתנדבות:
– רכזי פקולטה, ריכוז פעילות נציגי השנתונים בכל פקולטה (אחרי שנה התנדבות)
נציגי הפקולטה אמונים על הקשר בין כל נציגי השנתון בפקולטה בה הם לומדים לבין המערך האקדמי של אגודת הסטודנטים.
– ייצוג אוניברסיטת אריאל בנבחרות ספורט ארציות (אחרי שנה התנדבות)
השתתפות במסגרת ארגון הספורט האקדמי, לקיחת חלק בנבחרות הספורט של אגודת הסטודנטים וייצוג האוניברסיטה בתחרויות ספורט ברחבי הארץ.
– נציגי שנתון (אחרי שנתיים התנדבות)

נציגים שאחראיים על הקשר בין כל שנתון בפקולטה לאגודת הסטודנטים.

שימו לב!
– ההתנדבות יכולה להתבצע רק במסגרת הארגונים שפורסמו בקול הקורא ורק לאחר שאושר לסטודנט/ית להתנדב בה (אם הסטודנט/ית מקבל מלגה או תמורה כל שהיא מהארגון הוא לא יוכל לדווח על התנדבות זו).
– יש לבחור בין 2 נק”ז פטור ממילואים/מעורבות חברתית (לא ניתן לנצל את שניהם)

– סטודנט שיש לו פטור קודם (למשל: בני ישיבות / הנדסאים / קצונה בקבע / תואר 1 וכו’) יוכל לנצל לנצל את 2 נקודות הזכות על חשבון כלל נקודות זכות בקורסי מורשת.
אבל, במידה והסטודנט/ית ניצל/ה לפחות 2 נקודות זכות כקורס מדרשה, הם לא יהיו זכאים להתנדבות במסגרת זו.

– שנה א’- מספר נקודות הזכות של כלל קורסי המורשת הופחת השנה ולכן מכסת הפטורים המותרת הופחתה ל4 נק”ז בלבד.
לכן סטודנטים שקיים להם פטור קודם והגיע למספר נקודות זכות פטור מקסימלי יוכלו לנצל את 2 נקודות זכות על חשבון כלל נקודות זכות בקורסי מורשת (מתוך 8 נקודות זכות סה”כ),
אבל אם הם השתמשו בפטור של 2 נק”ז נוספים במסגרת קורסי המדרשות, הם לא יהיו זכאים להתנדבות במסגרת זו.

– ההכרה ב-2 נקודות הזכות במעורבות חברתית לא פוטרת מתשלום שכר הלימוד בהיקף זה.

איך מגישים מועמדות?

נרשמים ב: אתר האוניברסיטה > מידע אישי > בקשות וערעורים > מעורבות חברתית> יש להכניס נושא, לבחור במסגרת בה בחרת להתנדב ונימוק.
אם הינך עומד בתנאי הקבלה, בקשתך תעבור למסגרת המבוקשת וייקבע לך ראיון/תהליך מיון ע”י הארגון הנבחר.
אם אינך עומד בתנאי הסף תדחה בקשתך (במקרה של דחייה תוכל להגיש בקשה נוספת).
תשובות להגשת הבקשה יימסרו לאחר 14 יום.
לפרטים נוספים והרשמה – לחצו כאן.
בהצלחה !!