מורשת ישראל

על כל סטודנט למלא 12 נק”ז בקורסי מורשת. אך חשוב להדגיש שסטודנטים שהחלו את לימודיהם משנת הלימודים תשפא (כולל סמסטר אביב תשפ) נדרשים למלא 8 נק”ז