אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אריאל

תקנונים

כלל התקנונים:

תואר ראשון:  https://www.ariel.ac.il/wp/wp-content/uploads/2019/04/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F.pdf

תואר שני:  https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/05/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99.pdf

תואר שלישי: https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/05/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf

משמעת: https://www.ariel.ac.il/wp/wp-content/uploads/2019/10/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D.pdf

נציב קבילות: https://www.ariel.ac.il/wp/wp-content/uploads/2019/04/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D.pdf

בחינות: https://www.ariel.ac.il/wp/wp-content/uploads/2020/07/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-12.2019.pdf

חוק זכויות הסטודנט: https://www.ariel.ac.il/wp/wp-content/uploads/2019/04/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98.pdf

כללי המועצה להשכלה גבוהה היריון ולידה: https://www.ariel.ac.il/wp/wp-content/uploads/2019/04/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94.pdf

כללי המועצה להשכלה גבוהה מילואים: https://www.ariel.ac.il/wp/wp-content/uploads/2019/04/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D.pdf

נהלי ספרייה: https://www.ariel.ac.il/wp/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94.pdf

 

שינוי גודל גופנים