אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אריאל

פרוטוקולים ישיבות מועצה

קדנציית תשפ”ב
פרוטוקולים של ישיבות מועצה לשנת תשפ"א
למידע נוסף
קדנציית תשפ”א
פרוטוקולים של ישיבות מועצה לשנת תשפ"א
למידע נוסף
קדנציית תש”ף
פרוטוקולים של ישיבות המועצה לשנת תש"ף
למידע נוסף
שינוי גודל גופנים