אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אריאל

פרוטוקולים ישיבות מועצה

קדנציית תשפ”א
פרוטוקולים של ישיבות מועצה לשנת תשפ"א
למידע נוסף
קדנציית תש”ף
פרוטוקולים של ישיבות המועצה לשנת תש"ף
למידע נוסף
שינוי גודל גופנים