מימון א לכלכלה מינהל עסקים (תואר שני)

מבנה החוברת:

תפקיד המנהל בפיננסי והסביבה הפיננסית

ריביות

אינפלציה ושינוי רמת מחירים

היוונים

הלוואות ולוחות סילוקין

קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

הערכת פרויקטים ותזרים המזומנים

תמחור מניות

רג”ח

 

חוברת זו ערכוה כך שבתחילת כל נושא ישנו הסבר מסודר, נוסחאות עיקריות ושלבי פתרון.
לאחר מכן יופיעו שאלות אשר מחולקות עפ”י נושאים עם פתרונות.

החוברת מורכבת ומותאמת לחומר הנלמד באוניברסיטה במסגרת שיעורי הקורס.

אין אחריות על הכתוב.
ערך ופתר: אביחי שאשא

מספר חוברת 1139

 

מחיר מלא: 14
מחיר לחברי אגודה: 7
נקה
אנשים דירגו את המוצר 0

לפרטים נוספים ושאלות טכניות יש לפנות למייל הבא: atar@sua.co.il

הסבר על משלוח

המשלוח מתבצע דרך חברה חיצונית.
זמן האספקה של המשלוח הינו 7 ימי עסקים לכתובת המצויינת במידע האישי שלך
אשר מופיע באתר האוניברסיטה.