משדיפ להנדסה אזרחית וכימית

מבנה החוברת:
חלק א’:
-נושאי לימוד עם הדרכה לפתרון
– הפרדת משתנים
– משוואה שניתן להעביר למשוואה הומוגנית
– משוואת ברנולי
– משוואה מדויקת ומשוואה שניתן להעביר למדויקת
– משוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר גבוה מ-2 עם מקדמים קבועים
– מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון
– משוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר 2 עם מקדמים ל קבועים- ואריאציית מקדמים
– משוואת אויילר
– משוואה דיפרנציאלית עם מקדמים שאינם קבועים- נוסחת ליוביל
– משוואה דיפרנציאלית עם מקדמים שאינם קבועים- טורי חזקות
– משוואה דיפרנציאלית חלקית קוואזי לינארית
– משוואה דיפרנציאלית חלקית מסדר שני- משוואת חום
– משוואה דיפרנציאלית חלקית מסדר שני- משוואת הגלים
– משוואה דיפרנציאלית חלקית מסדר שני- משוואת לפלס
חלק ב’: מבחנים

אין אחריות על הכתוב.

ערך ופתר: דביר רוס
מספר חוברת 1149

מחיר מלא: 14
מחיר לחברי אגודה: 7
נקה
אנשים דירגו את המוצר 0

לפרטים נוספים ושאלות טכניות יש לפנות למייל הבא: atar@sua.co.il

הסבר על משלוח

המשלוח מתבצע דרך חברה חיצונית.
זמן האספקה של המשלוח הינו 7 ימי עסקים לכתובת המצויינת במידע האישי שלך
אשר מופיע באתר האוניברסיטה.