קווים מנחים – אגף שומות מקרקעין

מבנה החוברת:

 • עריכת שומה לצורך חישוב דמי הסכמה
 • ערכית שומה למבני ציבור ולקרקע המיועדת למבני ציבור
 • ערכית שומות לדרכים
 • שומת המחיר הראוי לחלקה משלימה וחלקה נשלמת
 • התייחסות להוצאות פיתוח סביבתי בשומת מקרקעין + עדכון
 • שומת דמי השכירות הראויים למקבצי דיור
 • ביצוע שומה על פי הפדיון העסקי בנכס הנישום
 • שומת שווי בשימוש מקרקעין חקלאיים
 • שומת זכויות בנכסים התפוסים על ידי דייר מוגן
 • עריכת שומות לחניונים
 • עריכת שומות לנכסים המיועדים לארוח כפרי
 • עריכת שומות למכוני טיהור שפכים
 • עריכת שומות למחצבות אבן ליצור אגרגטים
 • ערכית שומה למטמנת אשפה
 • בחירת שיעור היוון כולל בתחשיבי שומה
 • סוגיות ייחודיות בשומות למשרדים
 • ניתוח ז.בנייה לשטחי שרות בשומות מקרקעין
 • שימוש בגישת העלות ובחירת הרווח היזמי
 • שומת פיצויים בגין הפקעה
 • שומות לחצרות – טיוטה
 • סוגיות מיוחדות בשומות שמבוצעות עבור רשות מקרקעי ישראל
 • עריכת שומות בגין שימוש לא מורשה במקרקעין בניהול רמ”י
 • סוגיות ייחודיות בשומות לדיוק בהשכרה לטווח ארוך
 • עריכת שומה לצורך חישוב דמי חכירה.

אין אחריות על הכתוב.
ערך ופתר: גולן שבי.

מספר חוברת 1065

 

מחיר מלא: 14
מחיר לחברי אגודה: 7
נקה
אנשים דירגו את המוצר 0

לפרטים נוספים ושאלות טכניות יש לפנות למייל הבא: atar@sua.co.il

הסבר על משלוח

המשלוח מתבצע דרך חברה חיצונית.
זמן האספקה של המשלוח הינו 7 ימי עסקים לכתובת המצויינת במידע האישי שלך
אשר מופיע באתר האוניברסיטה.