תקינה – מועצת שמעי המקרקעין

מבנה החוברת:

– פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לסוגיהן
– יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים בנויים למגורים, משרדים, תעשייה, מלאכה ומסחר
– יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים לא בנויים למגורים, משרדים, תעשייה, מלאכה, מסחר ולקרקע חקלאית
– הוראות לעריכת סעיף “זיהוי הנכס” בשומות מקרקעין
– הוראות לעריכת סעיף “תיאור הנכס והסביבה” בשומות מקרקעין
– הוראות לעריכת סעיף “המצב התכנוני” בשומות מקרקעין
– הוראות לעריכת סעיף “הזכויות הנכס” (המצב המשפטי) בשומות מקרקעין
– הוראות לעריכת סעיף “עקרונות, גורמים ושיקולים” בשומות מקרקעין
– הגדרה ודווח של שטחים בנויים בדירות מגורים בשומות מקרקעין
– הגדרה ודווח של שטחים בנויים שאינם למגורים בשומות מקרקעין
– סוגיית מיסוי בשומות מקרקעין
– פרוט מזערי נדרש בסקירה של שומת מקרקעין
– פרוט מזערי נדרש בטבלת הקצאה ואיזון הנערכת לתכנית איחוד וחלוקה
– פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין שעניינן הכרעה בחלוקת שמאית
– פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 ולצורך יישום תקינה חשבונאית
– גילוי מינימלי ושיטות עבודה בעבודות שמאות מקרקעין המבוצעות עבור נכסי הנדל”ן של “קרנות השקעה במקרקעין” (“ריט”)
– פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי
– פרוט נדרש בדו”ח לבדיקה של נכס מקרקעין שאינה כוללת הערכת שווי
– פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי-בינוי
– פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע במשווקת לציבור על בסיס ציפיות
-נספחים

 

אין אחריות על הכתוב.

ערך ופתר: גולן שבי

מספר חוברת 1064

מחיר מלא: 14
מחיר לחברי אגודה: 7
נקה
אנשים דירגו את המוצר 0

לפרטים נוספים ושאלות טכניות יש לפנות למייל הבא: atar@sua.co.il

הסבר על משלוח

המשלוח מתבצע דרך חברה חיצונית.
זמן האספקה של המשלוח הינו 7 ימי עסקים לכתובת המצויינת במידע האישי שלך
אשר מופיע באתר האוניברסיטה.