תקנים לביקורת

מבנה החוברת:

– כללי התנהגות מקצועית של לכת רו”ח בישראל
– תקן ביקורת ישראל 200- מטרות ראשיות של רו”ח מבקר
– תקן ביקורת ישראל 210- מכתב התקשרות
– תקן ביקורת ישראל 300- תכנון הביקורת
– תקן ביקורת ישראל 315- הבנת הגוף המבוקר וסביבתו
– תקן ביקורת ישראל 320- מהותיות בתכנון ובביצוע של הביקורת
– המדריך הפרקטי ליישום תקני הביקורת- תקנים 114, 115
– תקן ביקורת ישראל 330- נוהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו
– תקן ביקורת ישראל 402- שיקולים בביקורת
– תקן ביקורת ישראל 450- הערכת השפעה של הצגות מוטעות
– תקן ביקורת ישראל 520- הערכת השפעה של הצגות מוטעות
– תקן ביקורת ישראל 530- דגימה בביקורת
– תקן ביקורת ישראל 580- הצהרות בכתב
– תקן ביקורת ישראל 610- התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית
– תקנות רו”ח- התנהגות שלא הולמת את כבוד המקצוע
– תקנות רו”ח- ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות בתוצאה מעיסוק אחר

אין אחריות על הכתוב.

ערכו ופתרו: אמיר מאירי וגיל אביב

מספר חוברת 1146

מחיר מלא: 14
מחיר לחברי אגודה: 7
נקה
אנשים דירגו את המוצר 0

לפרטים נוספים ושאלות טכניות יש לפנות למייל הבא: atar@sua.co.il

הסבר על משלוח

המשלוח מתבצע דרך חברה חיצונית.
זמן האספקה של המשלוח הינו 7 ימי עסקים לכתובת המצויינת במידע האישי שלך
אשר מופיע באתר האוניברסיטה.