תקנים לבקורת חלק ב’

מבנה החוברת:

– תקן ביקורת 230 – תיעוד ביקורת
– תקן ביקורת 240- אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת
– תקן ביקורת 260- תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים במופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר
– תקן ביקורת 500- ראיות ביקורת
– תקן ביקורת 501- ראיות ביקורת- שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים
– תקן ביקורת 505- אישורים חיצוניים
– תקן ביקורת 510- ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת ראשונה
– תקן ביקורת 560- אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רו”ח המבקר
– תקן ביקורת 600- הסתמכות המבקר עלן מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים
– תקן ביקורת 620- שימוש בעבודת מומחה
– תקן ביקורת 700- הנוסח האחיד של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים
– תקן ביקורת 705- דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד
– תקן ביקורת 710- התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים
– תקן ביקורת 720- מידע אחר במסכמים המכילים דוחות כספיים מבוקרים
– תקן ביקורת 910- ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם בוקרת של דוכ”ס
– תקן ביקורת 911- ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

אין אחריות על הכתוב.

ערכו: דקלה כהן ומאיר מאירי

מחיר מלא: 14
מחיר לחברי אגודה: 7
נקה
אנשים דירגו את המוצר 0

לפרטים נוספים ושאלות טכניות יש לפנות למייל הבא: atar@sua.co.il

הסבר על משלוח

המשלוח מתבצע דרך חברה חיצונית.
זמן האספקה של המשלוח הינו 7 ימי עסקים לכתובת המצויינת במידע האישי שלך
אשר מופיע באתר האוניברסיטה.